Giá từ :

545,000,000 VNĐ

Động cơ:

Duratec Ti-VCT

1.5L

Ecoboost

1.0L

Số chỗ:

5 chỗ

Đến những nơi không dành cho xe du lịch.
Bởi vì bạn làm được điều đó

Ổ gà, đường ngập, khe rãnh mấp mô. Với một chiếc xe du lịch, bạn có thể phải giảm tốc, thậm chí quay đầu. Nhưng chẳng thành vấn đề khi bạn ngồi trên EcoSport Mới.

    Ford EcoSport – Loại xe

ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM

Giá: 648,000,000 VNĐ

ECOSPORT 1.5L MT AMBIENTE

Giá: 545,000,000 VNĐ

ECOSPORT 1.5L MT AMBIENTE

Giá: 545,000,000 VNĐ

ECOSPORT 1.5L MT AMBIENTE

Giá: 545,000,000 VNĐ

Giá từ :

545,000,000 VNĐ

Động cơ:

Ti-VCT

1.5L

Ecoboost

1.0L

Số chỗ:

5 chỗ ngồi

Đến những nơi không dành cho xe du lịch.
Bởi vì bạn làm được điều đó

Ổ gà, đường ngập, khe rãnh mấp mô. Với một chiếc xe du lịch, bạn có thể phải giảm tốc, thậm chí quay đầu. Nhưng chẳng thành vấn đề khi bạn ngồi trên EcoSport Mới.

    Ford EcoSport – Loại xe

ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM

Giá: 648,000,000 VNĐ

ECOSPORT 1.5L MT AMBIENTE

Giá: 545,000,000 VNĐ

ECOSPORT 1.5L MT AMBIENTE

Giá: 545,000,000 VNĐ

ECOSPORT 1.5L MT AMBIENTE

Giá: 545,000,000 VNĐ