TỔNG QUAN

Giá từ

1,999,000,000 VNĐ

Động cơ:            Ecoboost

                         2.3L

Số chỗ ngồi

7

Ford Explorer – Loại xe

TỔNG QUAN

Giá từ

1,999,000,000 VNĐ

Động cơ:  Ecoboost

                  2.3L

Số chỗ ngồi

7

Ford Explorer – Loại xe

Limited 2.3 Ecoboost AT 4WD

Giá: 1,999,000,000 VNĐ